Nieuws

De Archipel positief beoordeeld

Maandag 11 juni bracht de onderwijsinspectie een bezoek aan De Archipel. Ze woonden lessen bij en voerden gesprekken met medewerkers. De inspecteur was zeer tevreden over de kwaliteit van De Archipel en benadrukte dat de school zich de afgelopen vier jaar op veel fronten goed ontwikkeld heeft. De school kreeg daarom het basisarrangement voor de komende vier schooljaren. “We zijn zeer trots op dit mooie resultaat.” Binnenkort is het inspectierapport te lezen op de website van de inspectie en op die van de Archipel.