Nieuws

Dag van de Architectuur 2011 op IJburg

De Dag van de Architectuur valt dit jaar op zondag 26 juni. Het evenement, georganiseerd door het Architectuurcentrum ARCAM en de BNA (Bond Nederlandse Architecten), heeft dit jaar als thema: ‘zelfverzonnen’. Een woord dat IJburg op het lijf geschreven is. Niet alleen door de grote hoeveelheid zelfbouwkavels in de wijk, maar ook door de talloze in collectief opdrachtgeverschap gebouwde panden, zoals Vrijburcht en het gebouw de XXX-en op Steigereiland.

Tijdens de Dag van de Architectuur zullen er in de stad verschillende rondleidingen te volgen zijn (per fiets, te voet en per boot). De BNA blaast het architectenspreekuur nieuw leven in: belangstellenden krijgen – op inschrijving – de gelegenheid om 10 tot 15 minuten met een architect in gesprek te gaan. Ook de mogelijkheden van de gloednieuwe architectuur-app UAR voor je smartphone worden ingezet om deze dag tot een succes te maken. Deze app geeft gebruikers informatie over gebouwen die zijn verdwenen, nooit zijn gerealiseerd of die nog moeten verrijzen.

Hoogtepunt van de dag is de openstelling van een groot aantal ‘zelfverzonnen’ gebouwen. Bewoners, architecten en bouwers die bereid zijn om hun deuren voor publiek te openen, kunnen zich wenden tot Yvonne de Korte van ARCAM (arcam@arcam.nl).

In volgende edities van de Brug volgt nadere informatie over deze feestelijke dag.

ARCAM
Het Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM) is gevestigd in een markant gebouw aan het Oosterdok. De stichting stelt zich ten doel om een zo groot mogelijk publiek te bereiken en zo het draagvlak voor architectuur te verbreden.
ARCAM speelt in op actuele thema’s en organiseert lezingen, discussies, exposities en educatieve projecten. Er is een website, een informatiepunt en er zijn talloze publicaties, zoals de Architectuurkaart IJburg.
ARCAM, Prins Hendrikkade 600, di.–za. geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Toegang gratis. Zie voor meer informatie: www.arcam.nl