Nieuws

Creative campus op Kop Java-eiland

Op de Kop van Java-eiland heerst van half maart tot eind juni – de periode waarin Nederland EU-voorzitter is – volop bedrijvigheid op de creative campus die daar is ingericht. Ontwerpers, kunstenaars, wetenschappers en studenten buigen zich twaalf weken lang over de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Zij zoeken innovatieve oplossingen op het gebied van onder meer klimaat, infrastructuur en gezondheid in de stad.
Van half april tot en met eind juni vindt er parallel een tien weken durend internationaal lezingen-, workshop- en publieksprogramma plaats, afwisselend op de campus en in Pakhuis de Zwijger. Zie voor meer info: dezwijger.nl.