Nieuws

Contouren van Baggerbeest, het eerste gebouw in de Sluisbuurt

Broedplaats Baggerbeest is het eerste gebouw van de Sluisbuurt op Zeeburgereiland. Komende zomer gaan de deuren open. Buurtbewoners, jongeren, kunstenaars, iedereen is dan van harte welkom om mee te doen aan de workshops, activiteiten en festivals die hier de komende tien jaar zullen plaatsvinden. Doel: werken aan verbinding in een gloednieuwe stadswijk.

“Het gaat hard, drie weken geleden stond er slechts één muurtje, nu is het eerste gebouw al bijna af.” Ryan van der Knaap loopt over de zandvlakte pal langs de ingang van de Piet Heintunnel. Vorige week werd hij, tijdens de officiële opening van het Baggerbeest in aanwezigheid van wethouder Touria Meliani, nog weggeblazen door de harde wind die toen vrij spel had, nu zijn er de eerste houten wandjes die beschutting bieden. 

Broedplaats Baggerbeest, legt Van der Knaap uit, wordt het eerste gebouw van de Sluisbuurt op Zeeburgereiland. Het zorgt daarmee voor het eerste leven in de nieuwe, autoluwe stadswijk aan het water, met woontorens boven de honderd meter. “In deze buurt komen meer dan elfduizend mensen wonen. Scholen, zoals Hogeschool Inholland en Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, trekken straks dagelijks duizenden studenten en scholieren naar het eiland. De campus van InHolland verhuist volgend jaar van Diemen naar de Sluisbuurt. Het gebouw van de campus, recht voor ons, staat al in de steigers.”

Het Sluislab
Om van de Sluisbuurt een levendige wijk te maken begint het Baggerbeest deze zomer, als cultureel ankerpunt, nog vóór er enige andere voorziening op de zandvlakte is. “We willen vanuit de broedplaats bouwen aan het sociale weefsel van de wijk. Zo komt hier het Sluislab van Hogeschool InHolland. Daarin werken studenten aan activiteiten gericht op sociale binding in de Sluisbuurt. Iedereen die hier komt te wonen is pionier. Niemand kent elkaar. Dan is het fijn als er initiatieven zijn waardoor je elkaar beter kunt leren kennen. Dat helpt enorm bij de opbouw van een nieuwe stadswijk.”

Het Baggerbeest dankt zijn naam volgens Van der Knaap aan een salamandertje dat zich ooit vanuit het slib van het IJ op dit nieuwe land zou hebben gevestigd. De in totaal vier prefabgebouwen, van hout en metaal, bieden vanaf komende zomer ruimte aan 76 ateliers, een horecagelegenheid, een jongerencentrum van Dynamo en het Sluislab. Verder komt er een buurtatelier waar bewoners initiatieven, zoals een weggeefwinkel, kunnen ontplooien en een multifunctionele ruimte waar voorstellingen, optredens en presentaties plaatsvinden. Ook zullen in de ateliers workshops en andere programmering te vinden zijn. De broedplaats krijgt een binnenplaats met een podium, waar minifestivals en makers-markten kunnen worden gehouden. 

Een plek voor experiment
Met drieduizend vierkante meter oppervlakte is Baggerbeest straks een van de grootste broedplaatsen van Amsterdam. “Voor kunstenaars is dat goed nieuws,” legt Van der Knaap uit, die vanuit broedplaatsontwikkelaar- en beheerder Urban Resort de inhoudelijke programmering begeleidt. “Er is een enorm gebrek aan ruimte in de stad voor kunstenaars om te werken en te creëren, dus dit is een welkome aanvulling.”

Het Baggerbeest wordt een plek voor het experiment, vervolgt hij. “Er komen kunstenaars, maar ook mensen die een ambacht uitoefenen kunnen voor een werkruimte in aanmerking komen. We willen daarmee niet voor de hand liggende samenwerkingen stimuleren. We hopen natuurlijk dat dat mooie dingen oplevert waar de hele Sluisbuurt van kan profiteren. Denk aan workshops voor jongeren op het gebied van kunst of talentontwikkeling door kunstenaars of vakmensen. Er wonen veel jongeren op Zeeburgereiland, maar cultureel is er voor hen weinig te doen. Al zijn we er uiteraard niet alleen voor jongeren, we zijn er voor iedereen. De Sluisbuurt verbinden door kunst en cultuur, dat is de bedoeling van het Baggerbeest.”

Niet voor altijd, maar voor de duur van tien jaar. Daarna moet het gebied worden vrijgemaakt voor woningbouw. Al hoopt Van der Knaap dat ook na die tien jaar de sporen van het Baggerbeest zichtbaar zullen blijven. “We hopen dat we in die tien jaar kunnen zorgen voor blijvende verbindingen. Verbindingen waar bewoners en organisaties in de Sluisbuurt ook in de jaren daarna van kunnen profiteren.”

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een ruimte in het Baggerbeest via www.baggerbeest.nl