Nieuws

Conferentie gaat IJburg creatieve stimulans geven

Een jaar geleden – toen ook op IJburg de economie nog wat minder goed draaide – diende de PvdA-fractie in de gemeenteraad een plan in om deze ‘wijk in ontwikkeling’ beter op de kaart te zetten. Probeer de leegstand in het bedrijfsonroerend goed tegen te gaan door bestaande regels rondom grondprijzen te versoepelen en pioniers tegemoet te komen. Ga om de tafel zitten met bedrijven, woningcorporaties, overheidsinstellingen en lokale ondernemers en bewoners om te bedenken wat je zou kunnen organiseren om meer publiek naar IJburg te trekken. Maak wonen op IJburg aantrekkelijk, ook voor studenten. Bevorder de waterrecreatie. Dat soort ideeën.

Veel daarvan is ondertussen door het college van B&W opgepakt. Wethouder Eric van der Burg gaf tijdens de raadsvergadering van 11 februari een tussenrapportage. Zo is mede door aanpassing van het grondprijzenbeleid de leegstand in de commerciële plinten sterk verminderd. En de samenwerking tussen gemeente/de bestuurscommissie, ontwikkelaars en corporaties is uitgebreid: in de Regiegroep IJburg zijn ook politie en welzijnsinstellingen betrokken.

De PvdA vroeg destijds ook om de organisatie van een conferentie ‘IJburg op de kaart’, om samen met winkeliersverenigingen, ondernemersgroepen en organisaties die betrokken zijn bij marketingactiviteiten van Amsterdam de in hun plan genoemde ideeën verder uit te werken. De wethouder zegde toe de organisatie van deze conferentie komend jaar op te pakken in samenwerking met onder meer de IJburg Business Club. Ook bewoners die zich (willen) bezighouden met de promotie van IJburg zullen hiervoor worden uitgenodigd.

Hotel en jongerenhuisvesting ontwikkeld

In de marge van dit onderwerp vertelde wethouder Van der Burg de gemeenteraad nog een nieuwtje: er zijn vergevorderde plannen voor de ontwikkeling van een hotel op Haveneiland Oost. Circa 140 kamers komen er, aan de haven van IJburg. En voor kavel 1, vlak bij het winkelcentrum IJburg, wordt de aanbesteding voorbereid voor jongerenhuisvesting.