Nieuws

Cas Oorthuyskade en Bert Haanstrakade afgesloten

Nu de bouwactiviteiten op Haveneiland West zijn afgerond, kan de rijweg in dit deel van IJburg definitief worden ingericht. De gemeente legt nieuwe voetpaden aan, er komt een vrijliggend fietspad en de rijweg wordt opnieuw geasfalteerd.
Dit gaat gepaard met de nodige verkeershinder, voor het autoverkeer, maar ook voor fietsers. Om de overlast te beperken wordt het werk in fasen uitgevoerd.
De Oorthuyskade en de Haanstrakade zijn tot en met 28 juli afgesloten (dit geldt alleen voor het gedeelte tussen de Joris Ivensstraat en de Diemerparklaan). Kijk voor informatie over de planning op amsterdam.nl/projecten/ijburg/haveneiland.