Nieuws

Bouwplannen Amstelstation

De omgeving van het Amstelstation wordt de komende jaren grondig aangepakt. De eerste fase van de herinrichting duurt tot 2018. De meest in het oog springende verandering is de bouw van de Amstel Tower, een honderd meter hoge woontoren die woningen en een hotel zal herbergen. De bouw van de toren en een naastgelegen parkeergarage gaat twee jaar duren. De werkzaamheden gaan begin 2016 van start.
Op het dak van de parkeergarage wordt eind 2017 begonnen met de bouw van het busstation. Het tramstation komt op de plek waar nu de taxistandplaats is. Ook komt er bij het station een ondergrondse fietsenstalling.
In 2018 wordt de nieuwe Julianalaan gerealiseerd. Er zijn plannen voor de bouw van woonblokken op de plek van de oude weg. Het is nog niet zeker of de woonblokken er ook echt gaan komen, want het bestemmingsplan is nog niet vastgesteld.