Nieuws

Bewoners Java-eiland zijn overlast spuugzat

Doet ze het of doet ze het niet? Gaat burgemeester Halsema binnenkort gebruikmaken van haar vers verworven macht en sluit ze Java-eiland af voor bezoekers? Als het aan de meeste bewoners ligt wel, want die zijn het gezuip, geschreeuw en gepoep op hun eiland, in hun Bogortuin, meer dan zat. Al jarenlang.

Op 6 april konden de bewoners hun opgekropte frustratie over de wantoestanden in hun park kwijt bij de stadsdeelcommissie Oost. De frustratie droop ook al af van de uitkomsten van een enquête die een maand eerder onder bewoners van de panden in de buurt van het parkje was gehouden. ‘Rustig op balkon zitten onmogelijk’ of ‘stevig toezicht op alcohol- en drugmisbruik’ en ‘tuin schoonvegen’ waren enkele van vele opmerkingen en suggesties van de bewoners. 

Tijdens de commissievergadering lieten de meeste bewoners ook weten weinig vertrouwen te hebben in de maatregelen die het stadsdeel voor aanstaande zomer in petto heeft. Er wordt al jaren veel gepraat maar er gebeurt veel te weinig, vinden ze. Ondertussen worden ze zoet gehouden met onderzoek of doorverwijzing naar de centrale stad. De frustratie van de bewoners hierover spatte van het vergaderscherm bij de commissieleden die bijvoorbeeld op het cruciale punt van handhaving van de regels niet anders konden dan doorverwijzen naar de echte macht, zetelend aan het Waterlooplein. 

Daar hadden ze net het Actieplan Handhaving Openbare ruimte 2021 besproken en rondgestuurd. Hierin staat duidelijk vermeld dat Oost prioriteit geeft aan overlast op en rondom het water (oftewel de Bogortuin, maar ook de Weesperzijde en Somerlust, het grasstrookje in de bocht van de Amstel). Maar voor omwonenden is dat niet goed genoeg, ook omdat om tien uur ’s avonds de dienst van de handhavers erop zit, terwijl de jongeren daarna nog steeds lawaai maken en de bewoners willen slapen.

‘Bogortuin afsluiten’ was ook een van de suggesties van bewoners om hun eigen leven aangenamer te maken, en laat dat nu net een machtsmiddel zijn dat de burgemeester zich twee dagen later, op 8 april, kon toe-eigenen. Zonder al te veel tegengeluid vanuit de raad kreeg zij die dag – tot het eind van het jaar – de bevoegdheid om gebieden af te sluiten of gebieden aan te wijzen waar de aanwezigen geen alcohol, lachgas of geluidsapparatuur in bezit mogen hebben.

Bewoners Bogortuin blij? Dat moet nog blijken. Want de burgemeester mag alleen optreden als ze ziet aankomen dat er grote drukte ontstaat en de coronamaatregelen niet (zullen) worden nageleefd. Hoe zij deze inschatting precies maakt liet ze in het debat met de raad in het midden. Ze gaf ook te kennen haast te hebben (het mooie weer komt eraan) en had daarom afgezien van de gebruikelijke inspraak. “Inspraak duurt zes weken, en vanwege de spoedeisendheid kan de uitkomst van inspraak in dit geval niet worden afgewacht.”

Deze argumentatie is nog wel een democratisch dingetje. De burgemeester wilde deze bevoegdheid hebben omdat de nationale tijdelijke coronawet deze mogelijkheid niet biedt. Deze wet geldt sinds 1 december vorig jaar. Tussen die datum en 8 april zitten 17 weken, een periode waarin bijna drie rondjes inspraak passen.