Nieuws

Betondorp wordt beschermd stadsgezicht

Amsterdam heeft onlangs drie woongebieden in de stad aangewezen als beschermd stadsgezicht: de Admiralenbuurt, Oud-Zuid en Betondorp. Deze buurten hebben een grote waarde op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie en verdienen daarom bescherming. Dit houdt in dat er in deze buurten bijvoorbeeld geen panden gesloopt mogen worden. 
Tuindorp Watergraafsmeer, zoals Betondorp officieel heet, werd gebouwd tussen 1923 en 1927. De buurt is ontworpen als ‘tuinstad’: het was de bedoeling om arbeiders weg te halen uit hun ongezonde woonomstandigheden in het overvolle centrum en ze aan de stadsrand te huisvesten in een ‘dorpse’ wijk met veel groen. De straten van Betondorp komen samen op de Brink, het centrale plein. Veel gebouwen op de Brink waren al beschermd, maar nu is ook gegarandeerd dat de stedenbouwkundige indeling van heel Betondorp bewaard blijft.