Nieuws

Betaald parkeren verder uitgebreid

Per 1 juli 2011 wordt op IJburg ook betaald parkeren ingevoerd in de Noordbuurt van Steigereiland en in het oostelijk deel van Haveneiland Oost. Op het terrein bij strand Blijburg moet al per 1 juni betaald worden voor parkeren. Gratis je auto wegzetten is straks op IJburg niet meer mogelijk. “De maatregel is nodig om parkeerdruk te beheersen,” aldus het stadsdeel. Betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 19.00 uur.

In de gebieden waar nu nog gratis geparkeerd kan worden neemt de parkeeroverlast toe, omdat mensen uit andere buurten hier hun auto parkeren. De parkeerdruk wordt verlicht door het uitgeven van parkeervergunningen en het plaatsen van parkeerautomaten. Stadsdeelwethouder parkeren Jeroen van Spijk: “Het raadsbesluit om op heel IJburg betaald parkeren in te voeren is al in 2005 genomen. Het is een noodzakelijke maatregel om de parkeerdruk op IJburg te beheersen.”

 

Parkeervergunning

Op IJburg wordt per adres maximaal één bewonersparkeervergunning uitgegeven. Bewoners die een eigen parkeerplaats hebben, bijvoorbeeld in een garage, krijgen geen parkeervergunning voor op straat. Ook bewoners die nog een parkeerplaats kunnen kopen of huren in de garage die bij hun blok(deel) hoort, krijgen geen parkeervergunning voor op straat. Ook bedrijven krijgen geen parkeervergunning als zij een parkeerplaats kunnen kopen of huren in de garage die bij hun blok(deel) hoort.