Nieuws

Besluit Parkeeroplossing sportvelden IJburg nabij

Het dagelijks bestuur (DB) van stadsdeel Oost heeft de knoop doorgehakt: bezoekers van de sportvelden in het Diemerpark kunnen het beste direct naast de velden parkeren. Zij kunnen gebruikmaken van de brug aan het eind van de Oeverzeggestraat, die oorspronkelijk – we spreken over 1999 – voor autoverkeer is ontworpen. Na een lang en intensief traject van gesprekken met de bevolking, inventarisatie van alternatieven en onderzoek naar het gewenste draagvlak stelt het DB vast dat er geen parkeeroplossing te bedenken is die door alle betrokkenen wordt ondersteund.

Ook de steun voor een grote parkeerplaats op de vrije ruimte aan de kop van de Oeverzeggestraat – in de recente meningspeiling was een kleine meerderheid van de 1189 uitgebrachte stemmen voor dít idee (689 stemmen, dat is 6,9% van de ruim 10.000 benaderde adressen) – was voor het bestuur te gering om als serieus alternatief een rol te spelen.
De raad wordt dan ook voorgesteld om het oorspronkelijke plan nu uit te voeren, al is het aantal voorgenomen parkeerplaatsen bij de sportvelden inmiddels teruggebracht van 62 naar 42. Als de raad het voorstel van het DB goedkeurt zal direct worden begonnen met het maken van een inrichtingsplan, zodat het Sportpark IJburg in het vierde kwartaal van 2015 zijn definitieve vorm kan krijgen.

Of het voorstel door de deelraad zal worden geaccepteerd lijkt overigens zeer de vraag. Bij de voorbespreking in de Commissie Openbare Ruimte op 12 november staken sommige politici hun teleurstelling niet onder stoelen of banken, en ook van de publieke tribune kwamen veel tegengeluiden. Het is dan ook zeker dat de portefeuillehouders Reuten (Grote Projecten) en Van Spijk (Verkeer) een flink aantal moties en amendementen te verwerken zullen krijgen.

Lees hier het dikke dossier Parkeren Diemerpark.

1 Reactie

  1. A, B of C zijn allemaal prima oplossingen alleen is A het meest toekomstbestendig. Er is een VVD, D66 , PVDA meerderheid voor A. Het geblaat van groep Nicolai, Groenlinks, Meerbelangen en SP is puur voor eigen politiek gewin op 19 maart a.s. en doet de IJburgers te kort.

Comments are closed.