Nieuws

Belangen langs het ‘onaangepaste’ Zeeburgerpad mijlenver uiteen

Studentenwoningen, een hotel en plannen voor hoogbouw met vijf lagen, daarmee werden de bewoners van het rommelige maar rustieke Zeeburgerpad enkele jaren geleden verrast. Als een van de laatste rafelranden verzette de strook tussen Indische Buurt en de Oostelijke Eilanden zich tegen loftachtig yuppenappartement en hotel. Met succes, want het plan ging van tafel. Nu hebben bewoners, eigenaren en ondernemers twee maanden om met een nieuw plan te komen.

Het Zeeburgerpad is misschien wel een van de spannende stukjes Oost. Je wordt er haast teruggeworpen naar het Amsterdam van voor de vertrutting. Bedrijven en woningen staan er door (en op) elkaar en de bewoners van een eindeloze reeks woonboten hebben hun uitbereidingsdrang de vrije loop gelaten.

Het laatste stukje rommelig Oostelijk Havengebied heeft een lange geschiedenis van onaangepast-zijn. Van 1926 tot 1944 werden moeilijke gezinnen er naar een woonschool gestuurd. Daarna kwam er nooit een echt bestemmingsplan, waardoor haast organisch de huidige situatie ontstond. Uiteindelijk wilde het stadsdeel het pad aanharken. Er werden spelregels opgesteld volgens welke de ruimte opnieuw ingericht mocht worden.

De spelregels zouden met iedereen rekening houden, maar in de praktijk voelden veel bewoners en mensen uit de directe omgeving van het pad zich gepasseerd. Zeker toen ze een aantal jaar geleden werden opgeschrikt door plannen waarbij aan het pad hoge kantoren, studentenwoningen en een hotel gebouwd zouden worden. Langs het Zeeburgerpad zou een ‘Manhattan aan het Lozingskanaal’ verrijzen, klonk het. Het unieke, dorpse karakter van het laantje zou verdwijnen en er werd gevreesd voor verkeerschaos, luidruchtige studenten- en toeristenfeestjes en het verdwijnen van uitzicht. De woonbootbewoners zagen tot hun verbazing dat zij in de plannen helemaal niet voorkwamen.

De buurt kwam in opstand, stak de koppen bij elkaar en vocht de nieuwe plannen aan. Een deel zelfs tot aan de Raad van State. Met succes. Ondertussen maakten ze met de inmiddels overleden Hein de Haan een nieuw plan – zonder grote bedrijven of hoogbouw. In de voorstellen die volgden kwamen wel elementen van het plan Hein de Haan terug, maar de onvrede bleef.

Op 22 september jl. ging de bestuurscommissie van Oost uiteindelijk akkoord met een nieuw bestemmingsplan. Stadsdeel, bewoners en projectontwikkelaars komen daarvoor bijeen tijdens de zogenaamde ‘Zeeburger tafel’. Veel tijd rest er niet: de verschillende belangengroepen moeten er in november uit zijn. En de belangen van bewoners en projectontwikkelaars liggen mijlenver uit elkaar. Wordt vervolgd.

Door Pieter-Bas van Wiechen