Nieuws

Begroting Amsterdam: komende jaren rode cijfers

De coronacrisis heeft grote financiële gevolgen voor de gemeente. Het begrotingstekort kan dit jaar oplopen tot zo’n 260 miljoen euro, maar ook de jaren na 2020 vertoont de balans waarschijnlijk grote tekorten. 
De crisis brengt veel extra kosten met zich mee. Hiervoor is een noodfonds van 50 miljoen euro ingesteld. Daarnaast loopt de gemeente veel inkomsten mis, bijvoorbeeld uit toeristenbelasting en betaald parkeren. Om de begroting ook de komende jaren sluitend te krijgen moet het college flink bijsturen. 
Vanwege de onzekere situatie beperkt het stadsbestuur zich tot besluiten over het lopende jaar, bijvoorbeeld over de hoogte van benodigde budgetten voor zorg en jeugdzorg, de aanpak van het lerarentekort en het instellen van een duurzaam investeringsfonds. De begroting voor 2020 is inmiddels gepresenteerd in een zogeheten Voorjaarsbrief. Deze wordt begin juli besproken in de gemeenteraad.