Nieuws

Amsterdammer buitenspel gezet bij plaatsen windturbines. ‘Het windturbinesyndroom is geen fabeltje’

Het valt niet te ontkennen dat we in Nederland nu stappen moeten zetten om het klimaatakkoord te halen. Maar de burger moet wel onderdeel zijn van de plannen. Daarin faalt de gemeente Amsterdam op dit moment, bij de geplande plaatsing van windturbines in de stad. De gemoederen lopen inmiddels hoog op bij omwonenden die bezorgd zijn over de effecten en boos over het gebrek aan erkenning.

Begin deze maand organiseerde de gemeenteraad daarom een bijeenkomst om experts van maatschappelijke organisaties en op het gebied van gezondheid en techniek aan het woord te laten. Een poging van de gemeente om de zorgen en kritiek van de bewoners serieus te nemen. In deze vergadering werden de zorgen van de bewoners door meerdere experts bevestigd. Zo gaven audioloog Jan de Laat en emeritus KNO-heelkunde Louw Feenstra aan dat omwonenden verschillende klachten kunnen ontwikkelen door geluids- en lichtoverlast. Het windturbinesyndroom is geen fabeltje. 
De meest opvallende uitspraak van deze dinsdagavond werd gedaan door Kees Pieters van onderzoeksbureau Nederwind. Er is een reële kans dat de gemeente na het plaatsen van de windturbines wordt teruggefloten door Europa, omdat voorbij wordt gegaan aan de burger en de vergunningen volgens Europees recht illegaal zijn. Het plaatsen en vervolgens verwijderen van onjuist geplaatste turbines zal niks opleveren en juist voor hoge kosten zorgen. Drie keer raden wie er uiteindelijk voor deze onnodige kosten mogen opdraaien?

Financiële tegemoetkoming voor omwonenden of zelfs een fysieke knop om de windturbine te stoppen als meerdere omwonenden tegelijk last ondervinden komen voorbij als mogelijke compensaties. Deze voorstellen gaan dus al uit van het plaatsen van de turbines en zullen de gezondheidsrisico’s niet wegnemen.

De grootste fout die volgens vrijwel elke expert is gemaakt, is dat de burgers vanaf het begin niet zijn betrokken bij de ontwikkeling van deze plannen. En een partij zoals Windalarm, goed voor het tegengeluid namens de burgers, zat ook nu weer niet ‘aan tafel’. 

Deze avond laat zien dat er veel wordt gesproken over het leren van deze actie voor de volgende keer, maar er wordt niet gekeken naar alternatieven op dit moment. Bovendien komt er meer naar buiten over deals tussen energiecoöperaties en de gemeente Amsterdam. Ook is bevestigd door Van Doorninck (wethouder Duurzaamheid) dat het plaatsen van deze windturbines al niet meer is terug te draaien. 

Zo wordt steeds meer duidelijk dat de windmolens op land er niet komen voor de groene energie of om kosten te besparen, maar omdat de belangen van de energiebedrijven en coöperaties zwaarder wegen dan het welzijn van de Amsterdamse burger.

Door Linda Rikkert