Nieuws

Amsterdam past plan herziening erfpachtstelsel aan

Op 21 april heeft het college van B en W van Amsterdam een besluit op hoofdlijnen genomen over de Overstapregeling erfpacht. Het college heeft goed geluisterd naar de suggesties in de inspraak, die tot aanpassingen in het voorstel hebben geleid. Eric van der Burg, wethouder Grondzaken: “Door de insprekers is de politieke realiteit veranderd en ontstond draagvlak om korting te bieden aan erfpachters die vrijwillig overstappen.” In het aangepaste stelsel kan onder meer gunstig worden overgestapt tot 2020 (i.p.v. 2017) op basis van de WOZ-waarde van 2014 of 2015, is er 25% overstappremie, en is een extra betalingsvorm toegevoegd.
Na het uitwerkingsbesluit van het college komt de nieuwe rekentool online. Amsterdammers maken straks zelf de keuze of ze in het huidige stelsel blijven waarbij iedere 50 jaar opnieuw de canon wordt vastgesteld of dat ze kiezen voor het nieuwe stelsel waar de gemeente nog maar een keer een bedrag vaststelt. Overstappen is vrijwillig. Het raadsbesluit vindt na 24 mei 2017 plaats. Lees de volledige aanpassing op amsterdam.nl.

Lees ook:
Nieuwe erfpachtsysteem ‘grenst aan diefstal’, ‘half Amsterdam gaat voor de bijl’ (21-02-2017)