Nieuws

‘Amsterdam Oost verenigd’ opgericht, voor bewonersbelangen en een stem in beleid

Op 12 december is door actieve bewoners uit alle hoeken van Oost de vereniging Amsterdam Oost verenigd opgericht. De vereniging komt voort uit een bundeling van krachten van bewonersorganisaties uit het stadsdeel. Enige maanden geleden stelden ze gezamenlijk een ‘manifest van de lokale democratie’ op, met als belangrijkste doel meer zeggenschap te creëren bij politieke beslissingen.

De vereniging Amsterdam Oost verenigd wil belangen behartigen van bewoners in Oost en hun zeggenschap bevorderen bij beleid, onder meer door intensief contact met bewoners(groepen), het ondersteunen van bewonersinitiatieven en door via de komende verkiezingen een stem te verwerven in de bestuurscommissie van stadsdeel Oost.

De vereniging is nog in ontwikkeling. Op vrijdag 13 december kwamen de oprichters bijeen en spraken met geïnteresseerden over hoe de vereniging haar doelen kan bereiken. De vereniging benadrukt dat zij geen partij is. Ze heeft dus geen partijprogramma, wel uitgangspunten en prioriteiten.
Een uitgangspunt is bijvoorbeeld dat (sport)parken en groen beschermd dienen te worden, een ander uitgangspunt is dat groepen die ondersteuning van de overheid nodig hebben ook steun krijgen.
De vereniging wil een platform zijn waar bewoners zich kunnen laten horen en waar zij met elkaar in discussie kunnen gaan. De vereniging belooft bewoners altijd serieus nemen, en waar mogelijk te betrekken bij besluiten die hun aangaan. Elke mening kan een plaats krijgen in de afwegingen, en iedereen is welkom om mee te praten.