Nieuws

Amsterdam in 2019: meer mensen, meer regels

Veel nieuwe regels hangen samen met de toenemende drukte in Amsterdam. Onder de noemer ‘stad in balans’ neemt de gemeente een aantal maatregelen om de stad leefbaar te houden. We zetten de belangrijkste veranderingen voor je op een rij.

De gemeente treedt strenger op bij overlast door horeca en evenementen. Zo mogen er in parken per jaar nog maar drie geluidsbelastende evenementen plaatsvinden en moet de opbouw en het afbreken binnen een vooraf vastgesteld aantal dagen klaar zijn.

Amsterdammers mogen hun woning nog maar 30 dagen per jaar verhuren (dit was 60 dagen). In veel buurten geeft de vakantieverhuur simpelweg te veel (geluids)overlast.

Binnen de ring verhuizen snorfietsers van het fietspad naar de rijbaan. Deze regel gaat in op 8 april. Let op: vanaf die datum geldt ook een helmplicht.

In de binnenstad is varen in de nachtelijke uren verboden (tussen 23.00 en 7.00 uur). En wie wil varen met meer dan 12 mensen aan boord heeft een vergunning nodig.

We schreven er al eerder over: de parkeertarieven zijn gestegen. Daar staat tegenover dat de stad 400 miljoen euro investeert in vernieuwing en verbetering van het openbaar vervoer.

De afvalstoffenheffing gaat omhoog, en niet zo’n beetje ook. Voor het ophalen en verwerken van je huisvuil ben je 18% duurder uit dan eerst.

Overlast door personen, horeca en bedrijven kun je melden via de website van de gemeente: www.amsterdam.nl, bij ‘melding openbare ruimte en overlast’.