Nieuws

Amsterdam heeft verhoudingsgewijs meeste dodelijke verkeersslachtoffers

Volgens berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn naar verhouding in de regio Amsterdam de meeste dodelijke verkeersongevallen. Vooral fietsers zijn slachtoffer. In 2022 overleden vijftien personen bij een ongeluk. Hoeveel dit er in 2023 waren is nog niet bekend gemaakt.

Volgens nieuwe cijfers van de ambulancedienst vonden er vorig jaar 4800 ongelukken plaats in Amsterdam, vier keer zoveel als voorheen met een andere registratiemethode werd vastgesteld. Zo’n 90 procent van de ongevallen komt door onveilig rijgedrag. In veel gevallen was bij een ongeval met fietsers en voetgangers een automobilist de tegenpartij. Vaak waren snelheidsverschillen, snelheidsovertredingen en geen aparte fietspaden de oorzaak.

Ondanks dat vorig jaar de meeste dodelijke verkeersslachtoffers in Noord-Brabant vielen (121), was het aantal verkeersdoden in 2023 verhoudingsgewijs het hoogst in Amsterdam-Amstelland en Haaglanden, waar per 1000 kilometer rijweg acht mensen omkwamen bij een ongeval.

De auto lijkt een steeds veiliger vervoermiddel te worden in de stad, het aantal dodelijke ongevallen met fietsers stijgt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat Amsterdam veel 30- en 50-kilometerwegen heeft, waar doorgaans meer verkeersdoden zijn te betreuren. Fietsers in Amsterdam hebben acht keer meer risico om te komen bij een ongeluk dan automobilisten, hun kans daarop is daarentegen drie keer minder dan die van bromfietsers, snorfietsers en scooterrijders.

Jongeren tussen 18 en 24 jaar lopen het meest kans een ongeval te krijgen in het Amsterdamse verkeer, daarna volgen 12- tot 17-jarigen en 70+ers. Voor de eerste twee groepen geldt dat zij met elk rond de 30 procent het vaakst betrokken zijn bij ongevallen met brom-, snorfietsen en scooters. Opmerkelijk is dat een deel van hen onder de zestien is en nog geen bromvoertuig mag besturen. 

De meeste auto-ongelukken vinden plaats in Nieuw-West, zo’n 25 procent. Dit geldt ook voor ongevallen met brom-, snorfietsen en scooters. Qua totaal aantal verkeersslachtoffers scoren Zuid (ruim 900), Centrum (bijna 900) en Nieuw-West (ruim 850) het hoogst. 

Zie ook:
debrugkrant.nl/fietsers-meest-kwetsbaar-in-amsterdams-verkeer