Nieuws

Afvalcontainers Steigereiland Zuid / Haveneiland Oost

In 2009 heeft de gemeente besloten huishoudelijk afval voortaan in te zamelen via ondergrondse afvalcontainers. Ook het inzamelen van glas en papier verloopt zo het meest efficiënt, was de conclusie. Na gedegen onderzoek heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost nu zeven inzamellocaties aangewezen op Steigereiland Zuid en 53 op Haveneiland Oost.

De locaties zijn getoetst op onder meer behoefte, comfort, veiligheid en beschikbare ruimte. De plannen liggen tot 14 november ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen tot die tijd worden ingediend bij het Ingenieursbureau van stadsdeel Oost. Kijk voor meer informatie op www.oost.amsterdam.nl/OBS