10 jaar IJburg

WhatsupIJburg, hotspot voor jongeren

Nog naar aanleiding van 10 jaar IJburg is er op 22 maart een groots jongerenfeest. Er zijn optredens, een debat over de toekomst, er is geld voor het beste jongerenidee voor IJburg. Ook wordt community whatsupIJburg.nl gelanceerd, een plek waar jongeren elkaar en wat er te doen is kunnen vinden.

Het feest
Van 15.30 tot 19.30 uur is er in het IJburg College een feest door en voor jongeren met vermaak en ook inhoud. Hoe was het de afgelopen 10 jaar op IJburg en wat er moet er de komende 10 jaar van worden? Safoan Mokthari, a.k.a. Mc Kami-Kazi leidt een debat over beeldvorming en prikkelt jongeren om met ideeën te komen. Onder anderen de IJburgse rapper Soesi B treedt op.

1000 euro
Naast het vinden en plaatsen van activiteiten kunnen jongeren nu al hun ideeën over een beter jongerenleven op de website plaatsen. Tijdens het feest worden de beste ideeën gekozen die kans maken op 1000 euro om het idee tot realisatie te brengen. Ook de tijdens het debat ingebrachte ideeën dingen mee.

WhatsupIJburg is een initiatief van actieve bewoners, jongeren en de verschillende partners in de coalitie IJburg zonder scheidslijnen, om de groeiende groep tieners op IJburg te bedienen. Zij hopen jongeren met de nieuwe community online én IRL te betrekken bij de wijk.

Het uitgebreide programma vind je op whatsupijburg.nl en op facebook.com/whatsupijburg en twittter @whatsupijburg.