Nieuws

Voorlezers gezocht

Welk kind vindt het nu niet heerlijk om te worden voorgelezen? Het is niet alleen een gezellig rustpunt op de dag, maar bevordert ook zijn woordenschat en taalvaardigheid. Maar sommige ouders kunnen hun kind niet goed helpen met taal en lezen, bijvoorbeeld omdat ze laaggeletterd zijn.

Om te voorkomen dat deze kinderen een taalachterstand oplopen, koppelt de VoorleesExpress hen aan een vaste vrijwilliger. Deze komt een halfjaar lang wekelijks bij het kind thuis om voor te lezen, taalspelletjes te doen en in overleg met de ouders te bekijken hoe leesplezier een vaste plek in het gezin kan krijgen.

De VoorleesExpress bestaat tien jaar en groeit nog steeds. De methode bewijst zijn succes keer op keer, maar er is in Oost een tekort aan vrijwilligers. Wil jij helpen een kind in de leeftijdsgroep van 2 tot 8 jaar enthousiast te maken voor lezen en taal? Meld je dan aan via www.voorleesexpress.nl.