Nieuws

Vermoeden van asbest in Kiosk De Piramide Oosterpark

De gemeente was sinds 2013 officieel op de hoogte van het redelijk vermoeden van aanwezigheid van asbest in De Piramide. Het piramidevormige horecagebouw in het Oosterpark is met de verbouwing van het Oosterpark gesloopt. Toch heeft de gemeente de beheerster niet gewaarschuwd.

De Piramide is jarenlang in gebruik geweest als kantine/horecagelegenheid door beheerster Anneke Meijer. Uit de stukken van de Actiegroep Omsingeling Oosterpark blijkt dat de opstellers van het asbestinventarisatierapport, onderzoeksbureau MWH, de gemeente nadrukkelijk hebben aanbevolen beheerders en gebruikers van de gebouwen van het MEO en De Piramide in te lichten. (zie afbeelding)

“De gemeente wordt aangeraden de beheerders op de hoogte te stellen,” valt te lezen in het rapport. Dat is in elk geval voor De Piramide niet gebeurd. In een reactie zegt Anneke Meijer niet op de hoogte te zijn geweest of gesteld van het redelijk vermoeden van de aanwezigheid van asbest.
“Aan beide plafonds heb ik wel schade gehad door vocht en water overlast. Ook tijdens een kleine renovatie in 2002 is er nooit een melding over asbest geweest. Het nieuwe geïmpregneerde hout waarmee De Piramide is bekleed aan de buitenkant in 2002 heeft wel eens vragen bij mij opgeroepen.”

In het rapport staat verder dat met de beheerder van De Piramide is gesproken en er volgens haar geen asbest in het gebouw zit. Toch trekt het rapport de ferme conclusie dat er een ‘redelijk vermoeden’ is van asbest in de dakbedekking. Beheerder Meijer ontkent te zijn benaderd door de asbestonderzoekers van het bureau. Tot vorige week had zij nog nooit iemand iets over asbest in De Piramide horen zeggen, sinds zij het gebouwtje in 1986 heeft overgenomen. De opsteller van het rapport blijkt ook niet meer te werken bij MWH, het bureau dat het rapport heeft verzorgd. MWH blijkt inmiddels ook de afdeling asbestrapporten te hebben opgeheven.

Asbest was in de jaren ‘70 een veelgebruikt bouwmateriaal, onder meer vanwege de brandwerendheid ervan. Pas later werd bekend dat asbest, wanneer dit is opgebroken in deeltjes op langere termijn asbestose kan veroorzaken, een specifieke vorm van longkanker. Asbest in bitumineuze dakbedekking, is zolang het vast zit en niet is beschadigd, niet gevaarlijk. Wanneer er sprake zou kunnen zijn van asbest, is bij de verbouw een Asbestinventarisatie A-rapport verplicht.
Als op basis daarvan sprake is van een redelijk vermoeden van verborgen asbest, is een grondiger aanvullend onderzoek vereist, het zogenaamde Asbestinventarisatie B-rapport. Het onderzoeksbureau dat de asbestinventarisatie heeft uitgevoerd, raadt aan dit aanvullende onderzoek kort voor de sloop te doen.

Ernst Sonneveldt, woordvoerder van de actiegroep Omsingeling Oosterpark, is blij met het bewijs wat nu ondubbelzinnig naar boven komt. “Maar eigenlijk ben ik niet verrast, het Openbaar Ministerie en andere autoriteiten hebben ons al aangemoedigd om vooral door te gaan met zoeken naar belastend materiaal tegen de gemeente Amsterdam.”

Het stadsdeel heeft in een reactie laten weten dat de beheerder inderdaad niet op de hoogte is gehouden van het asbestrapport, omdat het gebouwtje toen al (een maand, red) leeg was en de beheerder niet bij het gebouwtje was betrokken. Het stadsdeel: “Om de kiosk en het MEO-gebouwtje te slopen was een vergunning nodig. Om een vergunning te krijgen is asbestonderzoek nodig. Dat onderzoek is gedaan, maar er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Daarom kon een vergunning voor de sloop van de gebouwen worden afgegeven.”

Door Saskia Ploeg
Rapportuitsnede

1 Reactie

  1. Als mediator heb ik alweer drie jaren terug voor de uitbaatster van de Piramide e.e.a. onderhandeld tussen haar en projectbureau ‘Verdubbeling Oosterpark’ , samen met burgemeester van der Laan en de Ombudsman. Maar nu ik dit asbestschandaal op mij in laat werken begrijp ik opeens de mentaliteit van sommige ambtenaren en politici. De ‘Verdubbeling Oosterpark’ moest en zou doorgang vinden, tegen élke prijs. Afwachten of de gemeenteraad nu eindelijk wél reageert.

Comments are closed.