Oost in Bedrijf

UniKidz in het onderwijs: nauwe samenwerking opvang en school

UniKidz heeft het afgelopen jaar opvanglocaties binnen de basisschool geopend. Dit is een vernieuwend concept waarbij het activiteitenprogramma een aanvulling is op het onderwijs. Bijkomend voordeel: bij uitval of online onderwijs springen de UniKidz professionals bij. “Wij werken altijd met vakspecialisten. Zo versterken we elkaar.”

We hebben de handen ineengeslagen, vertelt Svetlana Lalic. “In deze vernieuwende combinatie van kinderopvang en onderwijs werken in Oost UniKidz en het schoolbestuur van basisschool de Neptunus en de Poseidon vanuit eenzelfde missie en visie samen.” Ook op andere locaties zoals in de Staatsliedenbuurt, Nieuw-West en Amstelveen slaat het concept aan. 

UniKidz is een unieke opvang voor kinderen van 0–18 jaar, waar kinderen door een ruim aanbod van activiteiten en programma’s kunnen uitvinden waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. “Elk kind is een bron van talenten, die willen wij ontdekken,” zegt Svetlana Lalic, oprichter van UniKidz. Ze bedacht een plek waar kinderen tools aangereikt krijgen zodat ze zich in een veilige en inspirerende omgeving kunnen ontwikkelen. 

Via de labels FitKidz (sport en bewegen), SoulKidz (met hart en ziel), MindKidz (ontwikkeling en onderwijs) en SkillsKidz (maken en creëren) biedt UniKidz een activiteitenprogramma dat een aanvulling is op het onderwijsprogramma. Svetlana: “De Neptunus heeft bijvoorbeeld het profiel Wetenschap, Natuur en Techniek. Via ons programma STEAM – Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics – bieden we kinderen activiteiten die passen bij dat profiel. Dit doen wij voor de peuters op ons geïntegreerde kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, tijdens talententijd en in de zomerschool. Wij werken altijd met vakspecialisten. Zo versterken we elkaar. De school heet nu dan ook Dalton Kindcentrum Neptunus.”

Op daltonschool de Poseidon, profiel moderne media, is het niet anders. Met de peuteropvang slaan we een stevige brug naar het onderwijs, via ons UK en PUK-programma in combinatie met onze labelactiviteiten zoals Junior Gym, Theaterkriebels, My Little van Gogh en Mini-Professor. Binnenkort openen we hier ook een buitenschoolse opvanglocatie voor de allerjongsten van 4–7 jaar, waarmee ouders kunnen kiezen voor een UniKidz-locatie in school of een op zichzelf staande UniKidz-locatie in de buurt. Voor ieder wat wils.

Bij het ontstaan van de coronacrisis bood de opvang van UniKidz binnen de twee basisscholen extra voordelen voor kinderen, leerkrachten én ouders. “Wij hebben de noodopvang voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met vitale beroepen verzorgd. Leerkrachten konden zich zo concentreren op het online onderwijs voor de kinderen thuis.” Ook als een leerkracht uitvalt door bijvoorbeeld ziekte springen de professionals van UniKidz bij. “Samen met de scholen denken we continu na over nieuwe kansen, over nieuwe manieren om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen en brengen we samen kansengelijkheid.”

Als je meer wilt weten over de activiteiten van UniKidz, check www.unikidz.nl. Of bel voor een rondleiding: 085–5807000.

Advertorial