‘Hier komen mensen weer op krachten’

Twee jaar geleden richtte Sharona Ceha met een aantal mensen De Kraanvogel op, een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Ter nagedachtenis aan haar goede vriendin. “Zij had er behoefte aan, ik vond dat het er móest komen.” […]