Nieuwe begroting Oost: stadsdeel financieel gezond

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost presenteerde in september de programmabegroting 2014. Die laat zien een gezonde financiële situatie zien. Stadsdeelwethouder Jeroen van Spijk (financiën): “We hebben toegewerkt naar een kleinere organisatie, met minder budget en minder personeel.” De afgelopen […]

De flexbieb is open (fotoserie)

Woensdag 10 april werd, onder ruime belangstelling, de nieuwe bibliotheek aan de Talbotstraat IJburg geopend. Het is een bieb gerund door vrijwilligers, met ruime openingstijden en een serieuze collectie boeken. Portefeuillehouder Jeroen van Spijk opende de leeszaal officieel en ontving […]

Jeroen van Spijk stopt ermee

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is stadsdeelwethouder Jeroen van Spijk (financiën, parkeren, kunst en cultuur) van D66 niet meer herkiesbaar. Na 16 jaar lokaal bestuur is het goed om het stokje over te dragen, zegt hij. “Het was en is […]

Extra parkeerplekken Pampuslaan in juli gereed

Binnenkort worden de door portefeuillehouder Van Spijk toegezegde extra parkeerplekken daadwerkelijk aangelegd. Aan de rand van kavel 54 op Haveneiland, noordelijk van de Marius Meijboomstraat, maar achter de Witte Kaap komen 36 vakken voor met name winkelend publiek. ‘In juli […]