Bruggen over het IJ?

De gemeenteraad onderzoekt de mogelijkheden voor de aanleg van twee bruggen voor langzaam verkeer over het IJ. De groei van het aantal woningen en de toenemende werkgelegenheid in Noord zorgt voor steeds meer drukte op de veren. De gemeente is […]

7.000 kilometer zwemmen… voor niks

Het gaat slecht met de paling en andere trekvis. Langs het Noordzeekanaal blokkeren sluizen en gemalen hun natuurlijke migratieroute. Afgelopen jaar hebben veertig vrijwilligers meegewerkt aan een onderzoek dat de grootste knelpunten moet blootleggen. Ook de Oranjesluizen zijn aangewezen. Vanaf […]