Een windmolenwijzer voor de kiezer graag

‘De gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart lijken een moment om de wens van omwonenden te peilen. Maar wie de programma’s van de grootste partijen in de Stopera erop naleest, wordt weinig wijzer. GroenLinks zette de molens afgelopen vier jaar geestdriftig op de kaart, maar in het verkiezingsprogramma van de partij, warempel, bijna geen woord erover. Binnen het duurzaamheidschapiter van GroenLinks is het W-woord als één van de zeventien punten weggestopt. ‘Waar dat verantwoord kan, zet Amsterdam windmolens neer om extra windenergie op te wekken.’ Cryptisch taalgebruik om stemmenverlies te beperken, lijkt het….’

Waar gaan de verkiezingen eigenlijk over?

Over een paar weken, op 21 maart, bepalen Amsterdammers welke politieke partijen de komende vier jaar plaats zullen nemen in de gemeenteraad en in het college van B en W. Tegelijkertijd kiezen Amsterdammers ook lokale volksvertegenwoordigers in de stadsdelen. Kunnen […]