Geef je mening: Nieuwe plannen voor twee bruggen over het IJ

Er ligt een vernieuwd voorstel voor twee bruggen over het water, met daarbij een voetgangerstunnel. De inspraakperiode is gestart, er volgen nog diverse informatieavonden. 
Dagelijks steken nu zo’n 70.000 mensen het IJ over met een pontje. Voor fietsers en voetgangers is dat eigenlijk de enige optie. Ondertussen varen er jaarlijks ook nog zo’n 160.000 schepen door het IJ. En de komende jaren wordt het alleen maar drukker. 

Bruggen en kademuren in slechte staat

De komende jaren moet de gemeente veel geld uittrekken voor achterstallig onderhoud aan bruggen en kademuren in de stad. Het beheer hiervan is de afgelopen decennia verwaarloosd en nu moet er een inhaalslag worden gemaakt. De komende tijd krijgt het […]