Metamorfose Amstelstation

De omgeving van het Amstelstation wordt de komende maanden compleet opnieuw ingericht. Het (fiets)verkeer en het ov zullen hier de nodige hinder van ondervinden. Op donderdag 15 februari organiseert de gemeente een inloopavond over dit grootschalige project. De bijeenkomst is […]

Informatiemarkt Amstelstation op donderdag 19 mei

De gemeente heeft een concept Definitief Ontwerp (DO) opgesteld over het maaiveld, en wil graag van omwonenden, reizigers en andere betrokkenen horen wat er leeft op de verschillende thema’s. Toegankelijkheid, sociale veiligheid en het openbaar vervoer zijn enkele onderwerpen waar […]

Bouwplannen Amstelstation

De omgeving van het Amstelstation wordt de komende jaren grondig aangepakt. De eerste fase van de herinrichting duurt tot 2018. De meest in het oog springende verandering is de bouw van de Amstel Tower, een honderd meter hoge woontoren die […]