Nieuws

Stadsdeel Oost wil meer plek voor honden. Bewoners ook?

Het aantal plekken waar honden los mogen lopen wordt flink uitgebreid in Oost. Tenminste, als het aan het dagelijks bestuur (DB) ligt. Het plan (met locatiekaart) ligt tot woensdag 30 mei ter inzage. De hoeveelheid honden lijkt echter toe te nemen, en bij lange na niet alle baasjes gedragen zich naar behoren. Dat blijkt uit brieven aan deze krant van verontruste lezers. Honden lopen overal los en poep opruimen – ook verplicht op uitrenplaatsen – gebeurt niet. “Er wordt totaal niet gehandhaafd.”

Het dagelijks bestuur zegt te staan voor een goed dierenwelzijnsbeleid, waarin het past om honden zoveel mogelijk de ruimte te geven. Op aanraden van de Hondenlobby Watergraafsmeer en de Dierenbescherming Amsterdam heeft het DB van Oost nu een plan gemaakt om 15 extra uitrengebieden in te richten.

In het stadsdeel wordt veel overlast van honden ervaren. In april stuurde een lezeres een verontruste mail naar deze krant over het toenemende aantal mensen dat hun hond, bijvoorbeeld in het Diemerpark, zonder gêne los laat lopen, ook waar dat niet mag. “Toen ik er iets van zei, werd ik uitgescholden. Een week later werd mijn zoon van 1 door zo’n loslopend gevaarte besprongen. Doet ie anders nooit, was het geijkte antwoord. Er wordt nooit gecontroleerd, dus de hondenbezitters kunnen gewoon hun gang gaan. En dan heb ik het nog niet eens over de bergen poep op het grasstrookje voor mijn huis.”

Poll
Heeft stadsdeel Oost inderdaad extra uitrenplaatsen nodig?
Of horen honden niet in een dichtbevolkte stad?

Stemmen kan op de homepage van www.debrugkrant.nl. De uitslag wordt gepubliceerd in de editie van mei.

Het stuk over de uitrengebieden vind je op site van stadsdeel Oost onder het kopje ‘actueel’ of live bij de afdeling publieksvoorlichting, Oranje-Vrijstraatplein 2. Inspraak is tot 30 mei mogelijk via brief of mail (f.bergval@oost.amsterdam.nl).

Lees ook:
Vast is vast, los is los (23-09-2010)