Nieuws

Stadsdeel onderzoekt komst coffeeshop naar Zeeburgereiland

De gemeente wil op het geplande bedrijventerrein op Zeeburgereiland ondernemingen met een duurzaam en lokaal karakter huisvesten. Onder bewoners leven vooral vragen over de verkeersdrukte en de mogelijke komst van een coffeeshop op het terrein. 

Allicht dat veel eilandbewoners toe waren aan een verzetje of dat pioniers veel betrokkenheid voelen bij hun buurt. Op een dinsdagavond trotseerden tientallen buurtbewoners de snijdende stadstoendrawind om in Sporthal Zeeburgereiland een informatiebijeenkomst bij te wonen over de bedrijvenstrook die aan de oostkant van het eiland moet verrijzen. De gemeente streeft naar een stadsverzorgend bedrijventerrein. Middelgrote en kleine bedrijven die hun klandizie vooral in Amsterdam hebben. Gedroomde partijen zijn meubelmakers, bouw-, reparatie- of overslagbedrijven die goederen overzetten op kleinere elektrische voertuigen voor het vervoer in de stad. 

Politiebureau en coffeeshop
Tot zover de wensen. Wat zeker is: er komt een recyclepunt, een hulpwarmtecentrale, een P+R-gebouw en een politiebureau dat de locaties in de Indische Buurt en op IJburg moet vervangen. Daarnaast wordt er op verzoek van stadsdeel Oost onderzocht of er een coffeeshop op het bedrijventerrein kan komen. In de sporthal zijn diverse thematische hoekjes (‘duurzaamheid’, ‘recyclepunt’, ‘stedenbouwkundig plan’) ingericht. De twee ambtenaren die het hoekje ‘coffeeshop’ bemannen hebben verreweg de meeste aanloop. 

De aankondiging van het onderzoek naar ‘verplaatsing van een coffeeshop’ is sommige bewoners rauw op het dak gevallen. In de brief stond dat ‘de aanwezigheid van het politiebureau op de bedrijvenstrook’ hiertoe ‘kansen biedt’. Volgens een ambtenaar is hier sprake van een ‘ongelukkige formulering’. De aanwezigheid van politie speelt geen rol. De gemeente Amsterdam hanteert een spreidingsbeleid voor coffeeshops. Daarnaast mogen er geen nieuwe verkooppunten geopend worden. 

Oost telt momenteel elf of twaalf coffeeshops. Geen daarvan is gevestigd op IJburg of Zeeburgereiland. Stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter noemt het daarom ‘niet vreemd’ eens te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het verplaatsen van een bestaande coffeeshop naar Zeeburgereiland. Ook op IJburg en Zeeburgereiland wonen immers mensen die softdrugs gebruiken. Door coffeeshops te spreiden hoopt de gemeente straathandel en verkoop via bezorgbrommers tegen te gaan.

Poorter laat weten dat het stadsdeel nog geen coffeeshop op het oog heeft. “Daarvoor is het nog veel te vroeg.” Een eventuele verhuizing van Smoke Palace is nog niet aan de orde. Deze coffeeshop aan de Linnaeusstraat werd eind 2019 voor onbepaalde tijd gesloten. In januari en maart van dat jaar was de zaak twee keer het doelwit van een aanslag met explosieven. 

De zorgen van de bewoners lijken zich niet primair te richten op veiligheid. Zij maken zich vooral zorgen om de verkeersdrukte die een coffeeshop met zich mee kan brengen. De situering nabij de A10 zou softdrugstoeristen kunnen aantrekken. Of ze wijzen op de nabijheid van twee middelbare scholen. Ambtenaren leggen geduldig uit dat de coffeeshop – in overeenstemming met gemeentelijke regels – op minstens 250 meter afstand komt te liggen. “De tramhalte is nog verder,” constateert een bewoner droogjes. 

Poorter snapt de zorgen die bewoners hebben over de nabijheid van de school, “maar dat is in een stad nu eenmaal zo”. Of zoals een ambtenaar de kans die zich voordoet samenvat: “Niemand wil een coffeeshop in zijn achtertuin, maar in andere delen van Oost wonen mensen naast of boven een coffeeshop. Hier gaat het om een coffeeshop op een bedrijventerrein dat grenst aan een woonwijk.” Wanneer het onderzoek wordt afgerond is niet bekend. 

Foto: Op het geplande bedrijventerrein in de Sportheldenbuurt verrijzen onder meer een afvalpunt, P&R en politiebureau. Op verzoek van Stadsdeel Oost wordt ook onderzocht of er een coffeeshop kan komen. De nabije middelbare scholen liggen op iets meer dan 250 meter afstand, die vormen dus geen probleem.