Sport

Sportraad pleit voor collectief management van amateurvoetbal in Amsterdam

Om het amateurvoetbal – wekelijks meer dan 50.000 Amsterdammers op de velden – ook in de toekomst gezond te houden adviseert de Sportraad de gemeente om in samenwerking met de KNVB deze voetbalgemeenschap vanuit een collectief managementmodel te ondersteunen.

Van oudsher wordt het amateurvoetbal vanuit de gemeente gesteund door de huur van velden en de aanleg van clubgebouwen te subsidiëren. Dit is uiterst waardevol zolang de verenigingen zelf in staat zijn het gebruik, beheer en alles daaromheen goed te organiseren. Als gevolg van uiteenlopende maatschappelijke veranderingen hebben steeds meer verenigingen hier echter moeite mee. De Sportraad adviseert de KNVB en de gemeente dan ook om samen actiever en intensiever te gaan interveniëren bij verenigingen waar dat noodzakelijk en wenselijk is. Want alleen verenigingen waar de interne organisatie op orde is, zijn in staat om structureel een optimaal sportief en maatschappelijk rendement te halen uit het gebruik van onze gemeentelijke accommodaties.

De Sportraad pleit daarom voor de introductie van een collectief management model in het amateurvoetbal. Dit model voorziet in de oprichting van een team van professionals (het “Collectief Management Team”) dat uit hoofde van het Amsterdams Voetbalverdrag amateurverenigingen helpt de interne organisatie op peil te brengen en te houden. De interventies van het Collectief Management Team kunnen per vereniging verschillen en zijn niet altijd vrijblijvend. Wel is het de bedoeling dat zij uiteindelijk leiden tot gezonde verenigingen die op eigen kracht kunnen functioneren. Dit is naar mening van de Sportraad tevens een belangrijk instrument om onsportief of agressief gedrag op en rond de voetbalvelden te reduceren.

Introductie van het collectief management model vormt de kern van een breder advies over voetbal in Amsterdam waarin de Sportraad ook pleit voor volledige omarming van het vrouwenvoetbal en het waarborgen van een gezonde spreiding van het voetbalaanbod over de stad.