Zeeburgereiland

Slibvijzelgemaal wordt buurtplek en redactielokaal de Brug

Een eiland opgetrokken uit slib. Een helemaal nieuwe Sportheldenbuurt. In een van de restanten uit het verleden van Zeeburgereiland, in een voormalig slibretourgemaal, wordt binnenkort een creatieve werk- en ontmoetingsplek gecreëerd. Sinds 14 december is op de betonnen buitenwanden van het gebouwtje een foto-expositie te zien van de ontmanteling van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost, waartoe het ‘slibvijzelgemaal’ behoorde.

Stamhuis de Slibvijzel
Het zogenoemd slibretourgemaal transformeert de komende tijd tot Stamhuis de Slibvijzel, met daarin onder meer het redactielokaal van de Brug.
Het Stamhuis wordt vrij toegankelijk voor buurtbewoners en andere nieuwsgierigen. Wie wil kan er inloggen op internet, informatie inwinnen over de buurt, nieuws uitwisselen maar ook gewoon een kopje koffie drinken.

Er zullen kleinschalige culturele (buiten)evenementen plaatsvinden en exposities worden gehouden. Zo ontstaat in het slibvijzelgemaal – bijzonder erfgoed van het Zeeburgereiland – een dynamische ontmoetingsplaats.

Om het voormalige slibretourgemaal geschikt te maken voor de nieuwe functie moet er eerst ruimte worden gecreëerd. De (ver)bouw start in 2015. Later (fase 2) zal naar het oosten toe verder worden uitgebreid. Ook dan blijven de contouren van het unieke gebouw behouden.