Nieuws

Renovatie woningen Oeverzeggestraat?

Op het stadsdeelkantoor ligt tot en met 21 september een raadsbesluit ter inzage over de renovatie van woongebouwen in de Oeverzeggestraat. Volgens actiegroep Hou Diemerpark groen zou dit eigenlijk het raadsbesluit moeten zijn over het inpassen van parkeerplaatsen in die straat. Op 15 september stuurde de groep het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost daarom een brief waarin zij deze vermoedelijke vergissing aan het licht brengen.

De werkgroep denkt dat een ambtenaar een ‘knip- en plakfout’ heeft gemaakt. Kees Lakerveld van Hou Diemerpark groen: “Dat die fout door niemand is opgemerkt, wekt bij ons de indruk dat geen van de raadsleden weet waar die Oeverzeggestraat eigenlijk ligt.”

Volgens Lakerveld zal het Dagelijks Bestuur de hele procedure opnieuw moeten doorlopen. Zijn werkgroep vermoedt namelijk dat genoemde renovatie niet gepland is voor de Oeverzeggestraat (de weg op het Grote Rieteiland die leidt naar het Diemerpark), maar voor de Blasiusstraat in Oost, waarvoor een vergelijkbare procedure loopt en die tegelijk met de ‘Parkeerplaatskwestie Diemerpark’ in de raadsvergadering kwam. Lakerveld: “De woonblokken in de Oeverzeggestraat zijn nog maar enkele jaren geleden opgeleverd. Het is dus niet erg aannemelijk dat deze gebouwen al aan renovatie toe zijn. Het ziet er echt naar uit dat geen enkel raadslid of lid van het DB de fout heeft opgemerkt.”

Het is een ingewikkeld verhaal, dat realiseert de werkgroep zich wel. Lakerveld: “In de bekendmakingen in de Staatscourant stond inzage aangekondigd in het ontwerpbesluit ‘parkeerplaatsen in de Oeverzeggestraat’. Maar als je die documenten vervolgens op het stadsdeelkantoor gaat bekijken, dan blijkt dat het gaat over renovatie van woongebouwen in de Oeverzeggestraat. Dat is natuurlijk heel iets anders.’’

Lakerveld, en met hem Hou Diemerpark groen, ziet er de noodzaak niet van in om af te wijken van het stedenbouwkundig plan en parkeerplaatsen aan te leggen in een tot nu toe autoluwe straat. “Parkeerplekken passen totaal niet in de opzet. Als wij niet alert waren geweest, was er op 27 september zonder meer een akkoord gekomen op het aanleggen ervan. Dat hou je toch niet voor mogelijk?”

De reactie van het Dagelijks Bestuur op de brief van de werkgroep was bij het ter perse gaan van de krant nog niet bekend.