Nieuws

Raadsleden verbaasd: ‘Verdwijnen Cruyff Court nog geen uitgemaakte zaak’

Zowel de D66-fractie als de PvdA-fractie van stadsdeel Oost vragen wethouder Lieke Thesingh om uitleg over haar voornemen het Cruyff Court op IJburg te sluiten. Beide partijen geloven niet dat sluiting de overlastproblemen oplost. Bovendien, zo zeggen ze, is het veld middenin de wijk een belangrijke voorziening voor kinderen.

Dat het Johan Cruyff Court op IJburg zou moeten verdwijnen is voor de D66-fractie allerminst een uitgemaakte zaak. De discussie over overlast moet volgens hen ook los moet worden gezien van de aanwezigheid van het Cruyff Court. D66-raadslid Jelmer Alberts: “Met het opdoeken van het Cruyff Court is helemaal niet gezegd dat de overlast ook daadwerkelijk verdwijnt. Ik roep het stadsdeel op om snel met een plan van aanpak tegen de overlast te komen.” Wat D66 betreft is het Cruyff Court een belangrijke voorziening voor kinderen op IJburg.

Ook de PvdA Oost hecht veel waarde aan het Cruyff Court. En vraagt de wethouder om opheldering. Raadslid Diana van Loenen: “De PvdA-fractie voert graag een open discussie in de raad, waarbij niet van te voren al vaststaat dat het JCC verdwijnt.” De partij stelde schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur van Oost, onder meer over het waarom van de sluiting en wat de alternatieven zijn.

Alberts: “Maar het is uiteindelijk aan de stadsdeelraad om een beslissing over het sluiten van het Cruyff Court goed te keuren.”

Lees ook:
Wethouder Thesingh wil Cruyff Court sluiten: ‘De mensen zijn te boos op elkaar’
Cruyff Court verdwijnt
Manager Cruyff Foundation: Opheffing niet acceptabel
Kinderen in actie voor Cruyff Court
Natuurspeeltuin in Ed Pelsterpark
Cruyff Court nu echt open