Nieuws

Plannen voor kop Java-eiland

Op de kop van Java-eiland blaast de wind je nog letterlijk van je sokken. Je kunt er over het water uitkijken tot ver voorbij het Centraal Station. Maar wat gaat er nu precies gebeuren met dit stukje stad? Wat blijft er over van het oorspronkelijke plan van een stadspark? En is er straks nog ruimte voor popconcerten en andere grootschalige evenementen?

Taartpunt, school verhuist
Op 14 maart bracht het projectbureau Zuidelijke IJoever het conceptplan Kop van Java-eiland naar buiten. Hierin wordt het gebied onderverdeeld in een langwerpige strook uitlopend in het IJ (‘de Strook’) en een driehoekige locatie direct ten westen van de Jan Schaeferbrug; ‘de Driehoek’. In die driehoek moet volgens het plan een hotel komen met publieksfuncties, zoals een restaurant met seizoensterras. Het wordt een rood blok dat laag begint bij de Jan Schaeferbrug en vanaf daar steeds hoger wordt, tot het net zo hoog is als de rest van de bebouwing op Java-eiland. Van bovenaf gezien heeft het bouwwerk de vorm van een taartpunt.

Volgens Paul Moons, projectleider Zuidelijke IJoever, hebben de plannen ‘wat omzwervingen’ gemaakt. De vertraging ontstond doordat in de nieuwbouw ook een brede school was gepland. Door teruglopende leerlingaantallen van De Kleine Kapitein maakte het stadsdeel echter een nieuwe raming. Het bouwen van een nieuwe school blijkt niet nodig. De school zal volgens het plan verhuizen. De directie van de Kleine Kapitein was niet bereikbaar voor een reactie op of bevestiging van dit bericht. Woordvoerder Lodder van stadsdeel Oost heeft laten weten dat de school per 2020 verhuist naar het gebouw van de Achthoek en de Piet Heinschool aan de Oostelijke Handelskade.

Dopje op de vulpen
Sjoerd Soeters, architect en supervisor over de architectuur van Java-eiland en KNSM-eiland: “Ik ben altijd betrokken geweest bij het bepalen van de contouren van het ‘dopje op de vulpen’. In ons plan zat een idee om de landtong los te snijden met een laatste gracht, en zo een zuivere punt te creëren. Die punt zou de boeg van het schip worden. Daarom moet het eerste deel ook hoger worden dan de rest, in mijn masterplan 16 verdiepingen hoog, een reeks van torens met een mix van wonen en recreëren. Je zou op de achtste verdieping kunnen wandelen en dan uitkijken over heel Amsterdam. Als een soort Vrijheidsbeeld met een uitzicht zoals dat vanaf het Pincho in Rome.”

Wat is nu concreet het plan?
“De punt is gereserveerd voor een culturele bestemming van nationaal niveau,” aldus Soeters.

Door Janneke Holtslag

Plan ter inzage
De inspraakperiode van het stedenbouwkundig Plan Driehoek Kop Java is verlengd en eindigt op 30 mei. Het plan ligt ter inzage bij Stadsdeel Oost Amsterdam. Wie het wil inzien, kan telefonisch een afspraak maken of anders via de website www.oost.Amsterdam.nl/afspraak. U kunt het plan ook downloaden: www.oost.amsterdam.nl of www.zuidelijkeoever.nl