Oost in Bedrijf

‘Ook als je nog thuis woont, sta je er niet alleen voor’

ZGAO organiseert dagactiviteiten voor bewoners van haar verpleeghuizen en ook voor kwetsbare ouderen die nog zelfstandig wonen. “We willen mensen graag een leuke dag bezorgen.” Hulp van buurtbewoners, vrijwilligers en mantelzorgers is daarbij erg belangrijk. “De deuren staan bij ons altijd open.”

Regien Keurentjes is teamleider dagbesteding bij ZGAO. Ze zegt: “Wij willen dat zoveel mogelijk mensen plezier hebben van onze dagelijkse activiteiten. Onze dagcentra – Flevohuis en Kraaipan – bieden veiligheid, structuur en zorg. Om nog meer kwetsbare ouderen in de wijk te bereiken, sluiten we ons ook aan bij wat al in de wijk georganiseerd wordt. Onze kennis en ervaring reikt tot buiten de muren van onze verpleeghuizen en dagcentra. En dat is ook nodig in een tijd dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen.”

Er is een zoon die zijn moeder wekelijks naar het Flevohuis brengt. Hij maakt dan een praatje met medewerkers en vraagt advies over zaken waar hij tegenaan loopt. In het dagcentrum voelt hij zich op zijn gemak. Keurentjes: “Hij kan de zorg even delen en aan een ander overdragen. Dat geeft verlichting. Ook thuis staan ouderen en hun naasten er niet alleen voor.”

Van de buurt
Voor veel activiteiten zijn mantelzorgers en vrijwilligers nodig die bekend zijn met het huis en die de ouderen op sleeptouw nemen. In het Flevohuis zijn doorlopend activiteiten, zoals de moestuin die door buurtbewoners onderhouden wordt. In de hal exposeren kunstenaars. “We willen de buurt graag naar binnen halen. Zodat iedereen kan zien dat het leuk is om hier te zijn, en dat het waardevol is om iets voor anderen te betekenen.”

Binnenkort is er een filmmiddag voor thuiswonende mensen met dementie en hun partners. “Dat zijn leuke dingen in een beschermde omgeving waar iedereen gewoon zichzelf kan zijn en de zorgen even aan de kant kunnen.”

Samen
Er is een bewoner die af en toe een hengeltje zou willen uitwerpen, en een ander wil graag gaan zwemmen. Dat soort activiteiten zijn dankzij de hulp van buurtbewoners vaak haalbaar. Het komt ook voor dat een vereniging een bepaalde activiteit wil omarmen. Keurentjes: “Er zijn mensen nodig die zeggen: ik kan wel iets betekenen voor deze ouderen.”

Wil jij je hobby delen met ouderen in Oost? Neem dan contact op met vrijwilligerscoördinator Joyce Klerkx. Zij is bereikbaar via 020-5925252 of j.klerkx@zgao.nl.

advertorial

Serie Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)
Deel 34: Dagactiviteiten voor kwetsbare ouderen