Nieuws

Ontsluiting Science Park: ‘Komt die tunnel er nou nog of niet?’

De toegang tot de Middenweg en de ontsluiting ervan via de ring (S113) is overbelast. Een extra verbinding via het Science Park zou de oplossing kunnen zijn. Daarom maakte de gemeente jaren geleden plannen voor een tunnel waarmee de Carolina MacGillavrylaan met de A10 ontsloten kan worden. Het laatste stukje laan ligt er echter al jaren als een verlaten zandweg bij.

Buurtbewoner Paul van Schie volgt de ontwikkelingen rond de ontsluiting van het Science Park op de voet. Halverwege vorig jaar informeerde hij naar de voortgang. Hij kreeg te horen dat de aanleg van de tunnel in het nieuwe coalitieakkoord was uitgesteld en dat de projectorganisatie dat najaar in gesprek zou gaan met wethouders en bestuur van de UvA (deels eigenaar van de grond) over het vervolg. Van Schie: “Ondertussen staat de Middenweg al jarenlang dag in dag uit muurvast, en het wordt met de dag erger.”

Van Schie informeert in november 2018 nogmaals naar de stand van zaken. De manager gebiedsontwikkeling Oost weet hem te vertellen dat er kleine stapjes worden gezet, maar dat het een complexe opgave is die veel tijd vergt. Van Schie krijgt uiteindelijk via de projectmanager Amsterdam Science Park te horen dat het nieuwe bestuur van Amsterdam laat onderzoeken in hoeverre de tunnel noodzakelijk is om het Science Park te ontsluiten en of er betere alternatieven zijn. Het streven is het onderzoek met de besluitvorming begin van dit voorjaar af te ronden.

Met andere woorden: de ontsluiting naar de A10 staat weer op losse schroeven. “Het argument is nu de autoluwe stad”, stelt Van Schie. “Maar dat zou die nieuwe ontsluiting niet in de weg moeten staan. De tunnel moet direct de Middenweg ontlasten, wat noodzakelijk is voor mens, milieu en bedrijfsleven van de Watergraafsmeer. Laat het bestuur nu eens de moed tonen om voor de groene sociale zaak te vechten en wél haar beloftes na te komen. Bovenal, laat het bestuur ook eens de burger goed informeren: wat mogen we verwachten? De huidige weg gaat toch geen kapitaalvernietiging en een hopeloos doodlopende weg worden?”

Een woordvoerder van de gemeente stelt dat de tunnel is bedoeld als ontsluiting van het Science Park. “Het autogebruik in de wijk is veel lager dan we van tevoren hadden verwacht. We weten niet of de tunnel voor verlichting zal zorgen voor de drukke Middenweg. In het coalitieakkoord is afgesproken om nog eens te onderzoeken wat nut en noodzaak van de tunnel zijn, voor wie die is bedoeld en wat die oplevert voor de Middenweg nu. Dat onderzoek bevindt zich momenteel in de afrondende fase. Als daar concrete besluitvorming uit volgt, kunnen we er meer over vertellen.”

Door Wietse Schmidt