Nieuws

Online bestellen, een overdaad aan karton en overal wordt vuilnis gedumpt

‘Samen houden we onze stad schoon’ luidt de campagne van de gemeente om de inwoners van Amsterdam op de hoogte te houden van de afvalregels. Sinds de pandemie zit een groot deel van de Amsterdammers thuis. Voor velen het moment om daar eens grondig op te ruimen, maar wel met veel meer afval als resultaat. Om nog maar te zwijgen over alle pakketjes die besteld worden omdat zoveel winkels gesloten zijn. 
Al deze extra verpakkingen eindigen vervolgens naast overvolle containers of worden zelfs teruggevonden in de sloot. Daarnaast speelt er onder de inwoners ook angst voor besmetting van het virus bij het aanraken van de container en hebben mensen vaak de neiging gedrag te kopiëren wat het afvalprobleem nog groter maakt. 

De inwoners van de stad kunnen de gemeente hierin natuurlijk iets tegemoetkomen. Het kan al een hoop schelen als niet al het afval in een keer wordt weggebracht, op de juiste dag het grofvuil wordt aangeboden en handschoenen worden gebruikt als angst voor besmetting een rol speelt. Bovendien kunnen inwoners de gemeente altijd op de hoogte stellen van overvolle containers. Maar wat doet de gemeente verder aan dit probleem? De inwoners van Amsterdam betalen ieder jaar toch een behoorlijk bedrag aan afvalstoffenheffing.

Strenger handhaven van de regels of zelfs het verhogen van boetes zou op korte termijn iets kunnen helpen, maar veel van de plannen van de gemeente zijn vooral gericht op de toekomst. Bijvoorbeeld het plaatsen van meer (ondergrondse) containers en het inzetten van meer mankracht om het afval vaker op te halen. Ook kijkt de gemeente naar ‘slimmer ophalen’, wat betekent dat ze kunnen voorspellen welke containers sneller vol raken. Maar met deze plannen in het vooruitzicht is het probleem van vandaag nog niet opgelost.

Aan het begin van de pandemie was het afvalprobleem misschien nog ergens te begrijpen. Niemand kan precies voorspellen wat er gebeurt als zoveel mensen thuis komen te zitten, maar inmiddels zijn we tien maanden verder. Misschien komt de Amsterdammer met een aantal nieuwe ideeën om de gemeente hiermee een eindje op weg te helpen.

Door Linda Rikkert