Nieuws

Nieuwe begroting Oost: stadsdeel financieel gezond

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost presenteerde in september de programmabegroting 2014. Die laat zien een gezonde financiële situatie zien. Stadsdeelwethouder Jeroen van Spijk (financiën): “We hebben toegewerkt naar een kleinere organisatie, met minder budget en minder personeel.”

De afgelopen jaren liep de begroting van Oost terug, van 224 miljoen in 2010 tot ongeveer 193 miljoen. Het is gelukt structureel te bezuinigen: de komende jaren kan het stadsdeel toe met 21 miljoen minder budget dan vier jaar geleden beschikbaar was. Terwijl het bewonersaantal in Oost met bijna 10% steeg, is het aantal ambtenaren verminderd van 870 fte in 2010 tot circa 800 fte in deze begroting.

Het stadsdeel zegt onder meer kritisch te hebben gekeken naar subsidies, en leegstand in buurthuizen. Ook werd een deel van het vastgoed verkocht en stootte het stadsdeel taken af, zoals het runnen van een eigen roeicentrum.

Oost heeft voor bewoners een buurtbegroting online gezet. Daar zie je hoe het beschikbare budget per buurt uitgegeven wordt. Zie www.oost.amsterdam.nl/buurtbegroting.

Lees ook:
Begroting Oost 2013: Forse bezuinigingen, ondanks meevaller 6,5 miljoen (18-12-2012)