Nieuws

Meer speelruimte in Oost ; IJburg krijgt extra jeugdhonk

IJburg krijgt een extra jeugdhonk. Of dat kan ook nog een multicurtureel centrum worden. Dat heeft portefeuillehouder Lieke Thesingh eind november toegezegd aan de jongeren van het Cruyff Court. Op dit moment wordt onderzocht welke locatie het meest geschikt is. Bijna tegelijkertijd zijn voor heel stadsdeel Oost alle buitenspeelplekken geïnventariseerd. Dat staat in het zogenoemde Speelplan Oost, dat werd opgesteld in vervolg op de motie die in juli 2011 werd ingediend door D66, GroenLinks en PvdA.

Binnen drie jaar moeten alle slechte speelplekken opgeheven of opgewaardeerd zijn, moet er in elke buurt ten minste één groot speelterrein zijn, en moeten alle schoolpleinen na schooltijd openbaar toegankelijk zijn.

Begin 2010 telde stadsdeel Oost 116.615 inwoners. Daarvan waren er 35.676 jonger dan 25 jaar. In het stadsdeel zijn 181 speelplekken. Elke leeftijdsgroep, zo staat in het speelplan, vraagt om een ander aanbod. Kleine kinderen blijven meestal dicht bij de woning, kinderen van 12 tot en met 21 willen elkaar in de buurt ontmoeten en sporten. De informele speelruimte, zoals parken en wegen, zijn dus net zo belangrijk als formele speelplekken.

De inventarisatie heeft voor IJburg en Zeeburgereiland geleid tot de volgende conclusie: door de financiële crisis liggen er veel stukken grond braak. Er zijn negen speelplekken, die ouders gemiddeld waarderen met een zeer magere 4,4 (het Amsterdamse gemiddelde is 6,2). Van de negen schoolpleinen zijn er acht openbaar. Wateroppervlak is ook meegerekend als speelruimte. Er zijn veel meer kinderen komen wonen dan verwacht en er is een grotere behoefte aan speelruimte dan nu voorhanden is.

Oostelijk Havengebied
Overigens zijn voor bijvoorbeeld het Oostelijk Havengebied deels dezelfde conclusies te trekken. Er zijn daar weinig speelplekken en er is zelfs geen enkele grote speelplaats, terwijl ook in die buurt het aantal kinderen en jongeren hoger is dan verwacht.

De komende jaren werkt het stadsdeel aan de uitbreiding van speelvoorzieningen. Op IJburg kan braakliggende grond, mits de financiën dat toelaten, in gebruik worden genomen als tijdelijke speelplek. Ook wordt er gekeken hoe het water beter benut kan worden. In het Ed Pelsterpark, dat net als Steigereiland Noord extra aandacht behoeft, wordt met omwonenden gekeken naar mogelijke herinrichting. In het Theo van Goghpark – waar al wordt gewerkt aan een grote stormbaan – komt in 2012 een kunstgrasveld te liggen.

Lees ook:
Drie keer zoveel pubers in 2020 (15-12-2011)