Nieuws

Majellakerk nu officieel NedPhO-Koepel

Honderd jaar geleden verrees middenin de Indische buurt de Gerardus Majellakerk. Een imposant katholiek bolwerk, een Byzantijns ontwerp van architect Jan Stuyt. Sinds vandaag is het voormalige godshuis officieel het onderkomen van het Nederlands Philharmonisch Orkest/Nederlands Kamerorkest. Op 12-12-’12 stipt om 12.12 uur werd het feestelijk geopend.

In 1992 werd er in de Majellakerk – ooit een welvarende katholieke enclave – voor het laatst gepreekt. Stadsherstel kocht het gebouw van het Bisdom en bouwde er kantoorruimtes in. De middenruimte, ‘het schip’ zogenoemd, bleef leeg. Toen de vorige huurder het gebouw wilde verlaten, vonden Stadsherstel en het NedPho elkaar. En kreeg het schip, na een verbouwing, een nieuwe functie. Het orkest oefent er nu op het podium, pal onder de koepel waar vroeger de gelovigen zaten. Een unieke repetitiezaal.

Tegenover de artiesteningang aan het Obiplein staat basisschool ‘De Waaier’. De leerlingen van die school speelden een hoofdrol bij de opening vandaag. De openbare repetitiezaal is er namelijk ook voor hen en andere buurtbewoners. Ook portefeuillehouders Nevin Özütok en Jeroen van Spijk van stadsdeel Oost woonden de opening bij.

Lees ook:
Het NedPho, orkest tussen de mensen (23-11-2012)
De Majellakerk in de Indische Buurt (26-03-2012)