Nieuws

Lezingen in De Nieuwe Ooster

Zondag 17 april worden in de kleine aula van Amsterdams mooiste bomenpark twee lezingen gehouden over parkontwerpen. Om 14.00 uur vertelt Lucia Albers over de ontwikkeling van begraafplaatsen door de tijd. Toen binnen de steden niet meer begraven mocht worden, werden er begraafplaatsen aangelegd. Dat was het werk van (landschaps)architecten, die vaak bijzonder mooie begraafplaatsen ontwierpen, aanvankelijk als een wandelpark. Om 15.00 uur vertelt Ada Wille over bomen op begraafplaatsen.
De Nieuwe Ooster is een zogeheten arboretum, een grote verzameling aangeplante bomen. Er groeien maar liefst 667 soorten van over de hele wereld.
De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126. Opgeven via info@denieuweoosterbomenpark.nl of via 06-44324426, entree €5.