Zeeburgereiland

‘Leuke initiatieven horen bij een nieuwe buurt’

De Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland komt langzaam maar zeker tot leven. Er wordt gewoond, kinderen en pubers gaan op het terrein naar school. Er wordt al volop gewerkt. Wie zijn de bewoners van deze nieuwe wijk? In de Brug hun portret.

Opbouwen en doorgroeien. Dat geldt voor de buurt, maar zeker ook voor onze nieuwe school. Ella Duijnker, directeur Montessori Kind Centrum Zeeburgereiland, zegt het ontspannen, glimlach om de mond, in haar kantoor op de eerste verdieping. Door het raam kijkt ze op het juist geopende woongebouw voor conservatoriumstudenten. Dit is de derde school die Duijnker opbouwt, na de 8e Montessorischool en de Montessorischool Steigereiland.

“Het gaat goed,” zegt ze. “We groeien mooi geleidelijk. Dat is belangrijk, zo ontstaat een solide basis.” In 2012 is ze gestart met een kleuterklas, nu zijn er vier groepen. De meeste kinderen zitten in groep een, maar er lopen ook al zevende- en achtstegroepers rond. De kinderen komen van het eiland, maar ook uit IJburg, het Oostelijk Havengebied, Durgerdam en Schellingwoude.

Montessorischool Zeeburgereiland vormt samen met kinderopvangorganisatie Partou een Integraal Kind Centrum (IKC), een flexibele dagopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Onderwijs en opvang bieden samen een dagarrangement aan vanuit één doorgaande pedagogische lijn. Zo volgen de pedagogisch medewerksters een montessoricursus en de basisschoolleraren voor- en vroegschoolse educatie. “Dat is leuk, maar ook wennen aan een nieuw concept. Hoort bij pionieren, hè.”

Pionieren. Dat woord weer. Maar het ís zo. Duijnker ervaart het. “Voor de kinderen op een groeiende school, voor de buurt in het zand, en voor ons met de methode ‘blended learning’.”

Via blended learning (online en ‘echt’ leren) namelijk, worden op deze school ICT-toepassingen gebruikt als leermiddel bij de ontwikkeling van het kind. Vanaf groep drie heeft ieder kind een iPad. Maar er wordt ook nog gebruikgemaakt van boeken, schriften en blokken. Duijnker: “In het algemeen loopt het onderwijs achter wat betreft ICT. Wij zien het hier als de uitdaging om te proberen of we er ook op vooruit kunnen lopen. Spannend en heel interessant.”

Ze kijkt regelmatig even naar buiten. De buurt komt tot leven, ziet ze. “Er heerst een soort gezamenlijkheid, we zitten met zijn allen in een nieuwe situatie.” Dat schept een band, ook letterlijk. “Met buurtbewoners, het IJburg College en Magnetico zijn we moestuintjes aan het aanleggen. Dat zijn van die leuke initiatieven die horen bij een nieuwe buurt.”

Binnen de ring
Op een terrein dat onder meer een baggerbergplaats, een militair oefenterrein en tenslotte de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost (RI-Oost) herbergde, verrijst nu de Sportheldenbuurt, woonwijk in aanbouw op Zeeburgereiland. Huizen komen er in alle soorten en maten, koop en (sociale) huur. Onlangs gingen opnieuw zeventien zelfbouwkavels succesvol in verkoop.
Zie www.zeeburgereiland/vrijekavels

Lees hier van de ‘smeerpijp van Amsterdam’ en andere verhalen over Zeeburgereiland.

Serie De mensen van de Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland:
1 Ella Duijnker, directeur Montessori Kind Centrum Zeeburgereiland