Kunst en Cultuur in Oost

‘Kunst laat kinderen op een andere manier om zich heen kijken’

Kunst en cultuur zijn belangrijke ingrediënten voor een gelukkig leven. Een collega-journalist zei eens tegen mij: “Kunst is als een geurig kaasje of een stevige wijn. Je moet het leren waarderen.” Ik trek die metafoor door naar de bekende uitspraak ‘onbekend maakt onbemind’. Zet je peuter een exotisch gerecht voor zijn neus en de kans is groot dat hij geen hap wil proberen. Oplossing: zo vroeg mogelijk met de kennismaking beginnen.

In Oost brengt De Rode Loper op School kinderen in het basisonderwijs in contact met kunst en cultuur. “Cultuureducatie brengt allerlei talenten en kwaliteiten bij kinderen naar boven,” stelt directeur Machtelt van Thiel. “Kunst laat ze op een andere manier om zich heen kijken, het verbreedt hun horizon. Het is een ideale manier om gedachten en gevoelens uit te drukken.”

Een van de projecten is Hoed op voor Rembrandt. Fotograaf Marije van der Hoeven portretteert scholieren in de stijl van Rembrandt. “Ik vroeg mij af hoe Rembrandt met licht en donker in de fotografie zou zijn omgegaan,” vertelt zij. “Ik zag ook veel hoofddeksels in zijn portretten en het idee was geboren om scholieren zelf een hoed te laten maken en ze daarmee te vereeuwigen. Het licht en donker-effect maken ze zelf met een zaklantaarn.”

De kinderen komen krachtig en zelfbewust over op de portretten. “Kinderen kunnen door de nadruk op de cognitieve vakken op school soms best onzeker zijn,” meent Van Thiel. “Maar in de kunst kan en mag veel en voelen ze zich heel vrij. Ze hebben er duidelijk plezier in en ontwikkelen hierdoor veel zelfvertrouwen.”

Het Rembrandthuis toont zo gauw het open mag een uitgebreide selectie van de portretten. In september zijn de werken te zien in de OBA Oosterdok tijdens de eerste KinderKunstBiënnale, georganiseerd door De Rode Loper op School. Ga daar straks met de kinderen heen. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.

Afbeelding: Marije van der Hoeven