Oost in Bedrijf

Kinderfysiotherapie voor kinderen met blessures

Blessures komen niet alleen bij volwassenen voor. Kinderen kunnen op jonge leeftijd ook al te maken krijgen met blessures. Ouders, verzorgers of leerkrachten kunnen zich soms zorgen maken omtrent de motorische of zintuiglijke ontwikkeling van kinderen. Dat geldt natuurlijk ook als er sprake is van blessures tijdens het sporten. Dit kan toepassing zijn voor een sportbegeleider, bijvoorbeeld een zweminstructeur of gymnastiekleraar. Ouders, verzorgers, leerkrachten en sportbegeleiders zijn niet altijd op de hoogte van veel voorkomende blessures bij kinderen. Welke blessures komen vaak voor bij jonge kinderen en hoe kan kinderfysiotherapie daarbij helpen?

-advertorial
Veel voorkomende blessures bij kinderen
Kinderen die sporten, lopen regelmatig blessures op. Tijdens hun groei-ontwikkeling zijn jonge en fanatieke sporters vaak erg gevoelig voor blessures. Dit heeft als gevolg dat ze gehinderd worden in hun beweging, sport en spel. Veel blessures bij kinderen treden op ter hoogte van de aanhechting van de pezen aan de groeischijven. Dit zijn altijd kwetsbare punten in het lichaam van kinderen. Een blessure die bijvoorbeeld veel voorkomt, is Osgood Schlatter. Dit zorgt voor een bobbel op de knie. Aangezien kinderen het niet leuk vinden om langs de kant te staan tijdens sporten, zal een kinderfysiotherapeut erop gericht zijn om de belastbaarheid van het kind te vergroten, naast het voorschrijven van de nodige rust. Als kinderen blijvend ‘klagen’, is het belangrijk om actie te ondernemen. Heeft jouw kind last van een blessure? Fysio Amsterdam biedt uitstekende behandelingen voor blessures bij kinderen!

Hoe steekt kinderfysiotherapie in elkaar?
Als kinderen te maken krijgen met (sport)blessures, is het stellen van een officiële diagnose belangrijk. Dit kan worden gedaan door een huisarts in samenspreek met een fysiotherapeut. Een fysiotherapeutische diagnose zorgt niet alleen voor een goed advies, maar ook voor een passende behandeling. Binnen de behandeling is er vanzelfsprekend plaats voor passende (sport)activiteiten naast het voorschrijven van de nodige rust. De lichamelijke ontwikkeling van een kind wordt daarbij niet uit het oog verloren. Daarmee worden veel herhalende blessures in de toekomst voorkomen.

Welke behandeling moet worden toegepast?
Krijgt een kind te maken met een blessure? Dit vereist bijzondere kennis en specifieke vaardigheden bij een behandeling. Gelukkig is een kinderfysiotherapeut hiervoor opgeleid. Een kinderfysiotherapeut streeft ernaar dat het kind zo snel mogelijk herstelt van de blessure en houd daarin rekening met de ontwikkeling van het kind. Bij elke leeftijd passen namelijk bepaalde bewegingsmogelijkheden. De belastbaarheid kan worden vergroot door de ontwikkeling van een kind positief te beïnvloeden. Een kinderfysiotherapeut doet alles dat in zijn of haar macht is om kind met een blessure hierin optimaal te begeleiden.

fysio-amsterdamcentrum.com.