Nieuws

Inloopontbijt in Dagcentrum Kramat: ‘We moeten naar elkaar blijven omkijken’

In Dagcentrum Kramat onder de Flevoflats is er op twee ochtenden een inloopontbijt. Ouderen uit de buurt kunnen dan binnenlopen voor koffie, een boterham en een praatje. Jelly: “Zo leren wij buurtbewoners kennen en zij maken kennis met ons. Nu ouderen steeds langer thuis blijven wonen, is het fijn dat er veel plaatsen zijn waar zij elkaar kunnen ontmoeten.”

Op donderdagmiddag heerst er in het dagcentrum aan het Kramatplantsoen een warme sfeer, Hazes en ‘Geef mij maar Amsterdam’ klinken door de speakers. Buurtbewoners zitten rond de tafel, er wordt gepraat en meegezongen. Mijntje (niet op de foto) komt meteen een praatje maken. Hier is het elke dag vertier, zegt ze met een Amsterdamse tongval. “Ik ben 86, maar ik woon nog gewoon op mezelf. Dan zit ik thuis voor het raam en denk ik: ik ga daarheen, daar is het gezellig en doen ze leuke dingen.” 

Wij ontvangen bezoekers met veel enthousiasme, vertelt Jelly, coördinator dagbesteding bij ZGAO. “Wie niet zelf kan komen wordt opgehaald met een busje. Onze dagcentra zijn ontmoetingsplekken voor mensen die thuis wonen en hulp kunnen gebruiken bij het invullen van de dag. Voor wie dat wil, wordt een warme maaltijd geserveerd.”

Ter aanvulling is anderhalve maand geleden de ontbijtservice gestart in Kramat. Daar kan iedereen uit de Flevoflats of -buurt die ouder dan 65 jaar is, tussen half negen en half tien binnenlopen. “Het is belangrijk dat ouderen niet vereenzamen en de hulp krijgen die ze nodig hebben. Jelly kijkt de groep rond. “Het gaat om vertrouwen, hè. Mensen kunnen hier zichzelf zijn. Sommigen moeten een drempel over, maar als ze eenmaal binnen zijn vinden ze het leuk, je hoort weer ergens bij.”

“Buurtbewoners vertellen aan elkaar door dat het hier fijn is. Collega’s van Verpleegzorg Thuis, wijzen mensen op ons aanbod. Zowel die inloop als de dagbesteding zijn voor hen een onderdeel van de ondersteuning die wij bieden, zodat mensen niet hoeven te verhuizen naar een verpleeghuis.”

Verspreid door Oost zijn er nu negen verschillende mogelijkheden voor dagbesteding, waaronder een groep speciaal voor doven en slechthorenden. Het cultureel atelier in het Ramses Shaffy is voor kunstzinnige mensen die graag creëren. “Bezoekers leren elkaar kennen en vaak doen ze ook buiten de groep om dingen met en voor elkaar.” Jelly vertelt het vol vuur, ze vindt haar werk geweldig. “We moeten naar elkaar om blijven kijken. Hier luisteren we met liefde naar alle verhalen en kijken we naar wat iemand nog goed kan en nodig heeft.”

Dagbesteding wordt betaald vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Wlz (Wet langdurige zorg) of het PGB (Persoonsgebonden Budget). Via de Wmo betaalt u geen eigen bijdrage, ook niet voor het vervoer. Loopt uw deelname via de Wlz of het PGB dan betaalt u soms een eigen bijdrage via het CAK. Meer informatie? Bel het Buurtteam: 020-4620300 of Jelly: 06-30524368.

Serie: Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO), deel 99