Nieuws

Informatiemarkt Amstelstation op donderdag 19 mei

De gemeente heeft een concept Definitief Ontwerp (DO) opgesteld over het maaiveld, en wil graag van omwonenden, reizigers en andere betrokkenen horen wat er leeft op de verschillende thema’s. Toegankelijkheid, sociale veiligheid en het openbaar vervoer zijn enkele onderwerpen waar geïnteresseerden in het Amstelstation vragen over kunnen stellen tijdens de informatiemarkt in de stationshal. De verschillende aanpassingen die in het definitieve ontwerp zijn meegenomen moeten bijdragen aan de verbetering van het gebied rondom het station. Op de markt staan kramen van de gemeente, Provast (ontwikkelaar Amsteltower), JP Van Eesteren (aannemer Amsteltower) en de NS. Op www.amsterdam.nl/amstelstation staat het Definitief Ontwerp met daarin naast de inhoudelijke thema’s, ook het traject van besluitvorming uitgelegd.

Informatiemarkt in de centrale hal van het Amstelstation, donderdag 19 mei, 16.30-19.00 uur.

Poster infomarkt Amstelstation