Nieuws

In 2023 in Amsterdam: Maximumsnelheid naar 30 km/uur

Als het aan de gemeente ligt rijden we vanaf 2023 in bijna heel Amsterdam niet harder dan 30 kilometer per uur. Uit onderzoek blijkt dat dit leidt tot een afname van ernstige verkeersongevallen en van het verkeerslawaai. De leefbaarheid in de stad neemt hierdoor toe. 
Ben je benieuwd wat de plannen voor jouw buurt betekenen? Je vindt op maps.amsterdam.nl een duidelijke kaart waarop wegen rood (50 km/u) of blauw (30km/u) kleuren. In het najaar organiseert de gemeente stadsgesprekken over de plannen. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 7 september om 20.00 uur bij Pakhuis de Zwijger (reserveer gratis kaartjes via dezwijger.nl of volg het gesprek via de livestream). 
Je kunt de gemeente tot en met 3 oktober laten weten wat je van de plannen vindt via 30km@amsterdam.nl. Alle reacties worden verwerkt in een nota van beantwoording, die samen met het beleidsvoorstel zal worden voorgelegd aan het college en de raad.