Oost in Bedrijf

Het recht, rechtvaardig?

In mijn dagelijkse praktijk hebben we te maken met tegengestelde belangen en juridische discussie, soms strijd, over wie het (meeste) gelijk aan zijn zijde heeft. Dat wordt ingegeven doordat het slachtoffer strijdt voor zijn recht op schadevergoeding, en de betalende verzekeraar er financieel belang bij heeft die vergoeding zo laag mogelijk te houden. Wanneer je die strijd met open vizier voert, oprecht en met kracht van argumenten en het lukt tot een bevredigend resultaat voor je cliënt te komen, geeft dat veel voldoening.
Dat is nog meer het geval wanneer je om dat resultaat te bereiken, naar de rechter moet stappen en dan soms moet doorprocederen tot in hoogste instantie: de Hoge Raad. In de afgelopen jaren hebben we dat meerdere malen gedaan, en kregen ook meer dan eens het gelijk aan onze zijde. Dat zijn de kersen op de juridische taart! Maar helaas lukt dat niet altijd. Kort nadat we eind 2017 een voor onze cliënt gunstig oordeel van de Hoge Raad hadden ontvangen in een dossier, ontvingen we in een ander dossier helaas een voor onze cliënte negatieve uitspraak. In die zaak procedeerden we voor cliënte tegen een advocaat van wie wij van mening waren dat hij haar belangen verwijtbaar onzorgvuldig had behartigd, toen zij als minderjarige ernstig letsel had opgelopen na een verkeersongeval. Cliënte liep daardoor haar recht op adequate vergoeding van haar letselschade mis. De rechtbank en het hof volgden ons niet in onze zienswijze en wezen de claim af. Toch hadden we goede hoop en argumenten dat de Hoge Raad anders zou oordelen. Bovendien procedeerden we voor cliënte op basis van ‘no cure no pay’, zodat zij financieel geen risico liep. In overleg met cliënte besloten we de zaak aan de Hoge Raad voor te leggen. Die oordeelde helaas dus negatief voor cliënte. Na zeven jaren procederen was dit hoe dan ook een zware tegenvaller, waarbij je als belangenbehartiger jezelf ook de kritische vraag stelt: heb ik het dan zo verkeerd gezien?
Volgens het oordeel van de rechter wel, voor mijn gevoel niet; het oordeel voelt oprecht onrechtvaardig. Maar zo is het recht: niet steeds rechtvaardig, blijkt.

Column Raoul van Dort. Van Dort Letselschade. www.vandortletselschade.nl

Advertorial

Lees hier de andere columns van Raoul van Dort